Навчальна робота

Основною формою організації навчально-виховного процесу в нашому ліцеї є класно-урочна система. Одиницею даної системи виступає урок. За статистикою, уроку відводиться 98% усього навчального часу.

Навчально-виробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, батьків, колективів підприємств, організацій і установ, і включає природно-математичну, гуманітарну, загально-технічну, професійно-практичну, фізичну і допризовну підготовку, виховну роботу з учнями і слухачами. В ліцеї створені всі умови для успішного навчання, проживання та відпочинку учнів.

Викладацький склад Полтавського професійного ліцею нараховує 15 викладачів, в тому числі:

 • відмінники освіти – 4 чол.;
 • викладачі-методисти – 5 чол.;
 • викладачі вищої категорії – 10 чол.

Прагнення наших педагогів досягти найкращих результатів у розв’язанні освітніх завдань спонукає їх до створення нестандартних уроків, структура яких не може бути підведена під алгоритм класного уроку, а тому їх важко класифікувати. Вони складають окрему групу. До таких уроків можна віднести такі:

 • інтегровані уроки;
 • уроки-конференції;
 • уроки-реквієми;
 • уроки-диспути;
 •  уроки-дослідження;
 • уроки-полеміки;
 • уроки-конкурси учнівських проектів;
 • уроки-подорожі;
 • рольові та ділові ігри тощо.

В кінцевому результаті, навчальна робота в ліцеї спрямована на високі результати, на підвищення якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.