Психологічна служба

З 1 вересня 2009 року при ліцеї почала свою діяльність психолого-педагогічна служба, яку очолив практичний психолог.

 

 

Психологічна служба ліцею працює над такими проблемами:

1. соціально-психологічна адаптація учнів;

2. корекція міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу;

3. профілактика і корекція відхилень у поведінці учнів.

 

 

Основними завданнями психологічної служби є:

 

–         забезпечення соціально-психологічного вивчення учнів на протязі всього періоду навчання з метою створення для них індивідуального підходу;

–         допомога учням самореалізуватись, виявити свої сильні сторони, розвивати почуття власної гідності, успішно реалізувати себе в поведінці та професійній діяльності;

–         створювати сприятливі умови для взаємодії і взаєморозуміння між учнями і вчителями, між батьками і дітьми;

–         профілактика негативних тенденцій серед учнівської молоді;

–         забезпечення соціального захисту дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із особливими потребами;

–         надання своєчасної соціально-психологічної допомоги членам інженерно-педагогічного колективу.

 

Основні види діяльності психологічної служби:

Діагностикапсихологічне обстеження учнів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

Корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

 

Реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризових ситуаціях, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

Профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

Прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та між групових відносин.

Одним із напрямків роботи практичного психолога в ліцеї стало створення групи-гуртка  «Ми – сім’я», діяльність якого спрямована на формування в молоді відповідальності за себе і свої вчинки, популяризацію сімейних цінностей та інституту сім’ї. Українська сім’я нині переживає не найкращі часи. Подивімося лише на    їх назви: «благополучна», «проблемна», «молода», «неповна», «багатодітна», «заможна», або «малозабезпечена». Нині в Україні більшість сімей –  неповні. Статистика каже, що понад два мільйони з них складається переважно з матері (їх понад 76,3 відсотка) і в таких сім’ях виховується 1,5 мільйона дітей. У надзвичайно складному становищі опинилися багатодітні й неповні сім’ї, а також сім’ї з дітьми або батьками-інвалідами. Саме тому важливо допомагати молоді розуміти себе, світ своїх почуттів та емоцій, світ людських відносин; наголошувати на моральності людських вчинків, щоби в майбутньому молодь змогла створити міцну родину, яка стане захистом в кризових умовах, а їх діти були оточені любов’ю, турботою і розумінням та мали в батьках опору і гордились ними, а не цуралися. Такі саме завдання ставить перед собою група-гурток «Ми – сім’я» і станом на сьогоднішній день практичним психологом було проведено 24 тематичні заняття.

Практичний психолог також працює із дітьми «групи ризику», правопорушниками, дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування і активно співпрацює з органами відповідних державних установ.

З метою профілактики узалежнень було проведено анкетування і тестування учнів на виявлення ставлення їх до наркоманії.

З учнями 3-х курсів відбулися заняття з елементами тренінгу з метою запобігання торгівлі людьми, де учні мали змогу проаналізувати причини потрапляння в тенета торговців людьми (нелегальна робота за кордоном), придивитися до механізмів вербування та можливих негативних наслідків.

З метою вивчення стану дезадаптації та своєчасної допомоги учням 1-х курсів проводиться анкетування, вивчається також стан відносин та взаємодії учнів і вчителів, майстрів і вчителів.