Методична робота

Методична діяльність є специфічним різновидом освітньо-управлінської діяльності. Сучасне розуміння сутності професійної діяльності методиста (як взаємодії педагогічної, управлінської та інноваційної складових) у вищому закладі освіти І-ІІ рівнів акредитації виходить далеко за межі суто організаційної методичної роботи і сягає творчого, науково-методичного та дослідницького рівня.

Саме про такого методиста пише відомий соціолог В.Т.Солодков: «Суспільство в одній особі має справу з унікальним спеціалістом. Він одночасно виступає в декількох ролях: збирає «кванти» інформації, збагачуючи соціальний інститут освіти… Виконує роль ученого систематика-аналітика. Є вчителем учителів».

Однак методист не лише залучає нові знання з метою професійного розвитку педагога, а й проводить дослідження щодо здобуття таких знань з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу в цілому. В останньому випадку методична робота стає науково-методичною.

Метою методичної роботи є науково-методичне забезпечення завдань концепції навчального закладу, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього фахового функціонування та особистістної самореалізації, оволодіння ними сучасним змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу власної педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на розвиток особистості студента, його соціалізації.

Одним із провідних призначень методичної роботи є підвищення кваліфікації викладачів, тобто створення гнучкої системи динамічного задоволення професійних потреб педагогічних працівників.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИСТА ПОЛТАВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
(планування, організація, контроль, звітність, впровадження)

Планування:

 • перспективного плану методичної роботи в технікумі;
 • щорічного та місячного плану роботи методиста;
 • графіку підвищення кваліфікації викладачів;
 • роботи школи молодого викладача;
 • плану вивчення передового досвіду викладачів;
 • графіку відкритих занять;
 • графіку відвідування занять викладачів.

Участь у плануванні:

 • роботи навчального закладу;
 • роботи циклових (предметних)комісій;
 • виховної роботи;
 • роботи обласної методичної комісії;
 • роботи педради.

Організація:

 • роботи з підвищення кваліфікації викладачів;
 • науково-методичної роботи викладачів;
 • узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
 • атестації викладачів;
 • участі викладачів в науково-практичних конференціях;
 • відкритих занять;
 • заходів сумісно з вузами;
 • виставок науково-методичних робіт викладачів та творчих робіт студентів.

Контроль за:

 • виконанням плану-графіка: атестації викладачів, взаємовідвідування навчальних занять викладачами, проведення відкритих занять, стажування та ФПК та ін.;
 • веденням навчально-методичної документації;
 • проведенням консультацій та додаткових занять;
 • організацією та проведенням НДРС;
 • діяльністю циклової (предметної) комісії;
 • методикою організації та проведення диференційованих заліків, іспитів, ДКР.

Звітність:

 • щорічний звіт про методичну роботу.

Впровадження:

 • нових педагогічних технологій в навчальний процес.

Створення:

 • нової методичної документації;
 • зразків нової навчально-методичної документації.